<big id="o5b5kw"></big><kbd id="o5b5kw"></kbd>
    1. <acronym id="o5b5kw"></acronym><i id="o5b5kw"></i><sup id="o5b5kw"></sup><dl id="o5b5kw"></dl><del id="o5b5kw"></del>
     <em id="14ijep"></em><u id="14ijep"></u>
      1. 紮根高原 情系三農

       紫丁香金融IC卡

       紫丁香金融IC卡

        該卡除具備一般借記卡的存款、取款、轉賬、消費、轉賬等功能外,還具備圈存、圈提、非接觸式消費等功能;